Velkommen til Litt 2021

Velkommen til

Litteraturuka  Sarpsborg 


KRIM! Det er det folket ville ha! Sa noen. Så, i år blir det krim for ”alle penga” under Litteraturuka i Sarpsborg. Det vil si ”nesten alle penga”, for vi har smuglet inn litt annet også, men den blodrøde tråden ER spunnet rundt krim og kriminallittera- turen.


Vi kan, i løpet av uke 45, ønske velkommen til gjester som blant annet Gunnar Staalesen, Trude Teige, Knut Nærum, Gert Nygårdshaug, Gaute Heivoll, Myriam H. Bjerkeli, Ann Jorid Pedersen og Jens Olav Simensen. Krimforfatter Jan-Erik Fjell sender vi på turné til våre videregående skoler,

St. Marie læringssenter får forfatterbesøk, vi viser Heksene på kino i samarbeid med STAS og barnehager blir invitert til bibliotekene. I tillegg skal vi ønske Sarpsborg-dikteren Guro Skottene og hennes rykende ferske diktsamling velkommen under vår tradisjo- nelle Poesifrokost.


En stor takk til de som har støttet oss økonomisk, som Norsk kulturråd og Viken fylkeskommune. Med deres støtte klarer vi å skape en festival som de aller fleste kan ha glede av i byen vår. Takk til samarbeidspartnere som ORD-dagene, Borgar- syssel museum, The Pitch, Roald Amundsen-senteret på Tomta, Professor Sarpsburger, Karivold Film, Norsk Forfattersentrum, Info-avdelingen, Lesesel- skapet Borg, iSarpsborg, St. Marie læringssenter, Sarpsborg kulturskole, Festiviteten, Dickens, Sarpsborg bibliotek, Sarpsborg Scene, næringslivet i Sarpsborg, lærere og elever i alle 7. klassene som ble med i Skrivekonkurransen 2021, barnefesti- valen STAS, Odeon kino Sarpsborg og mange flere.


Med denne festivalen sier undertegnede takk for seg. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke min arbeidsgiver Sarpsborg kommune, alle kolleger, alle forfattere, musikere, lyd- og lysmenn, alle publi- kummere, store og små, utallige samarbeidspartnere og flerfoldige andre som har bidratt, støttet, inspirert og jobbet frem Litteraturuka Sarpsborg, Norges eldste litteraturfestival (og verdens neste eldste litteraturfestival, ikke glem det!) gjennom de 11 årene jeg har hatt gleden av å være leder. Jeg ønsker Litteraturuka Sarpsborg lykke til i all fremtid!


Men først, velkommen til Litteraturuka Sarpsborg 2021!


Takket være dere!


Torill Stokkan
Leder av Litteraturuka Sarpsborg 


www.litteraturuka.com                                                   www.sarpsborg.com

Jan-Erik Fjell sender vi ut på turné til  våre videregående skoler. 

Gunnar Staalesen ønsker vi velkommen til Litterær festaften

Trude Teige møter vi ved flere anledninger denne uken.